Yu-Gi-Oh! Protagonists 

(vía sensei)

Nostalgia mode on

Nostalgia mode on

bearzerky:

tishue:

birb

OHHHHHHHHHH!!!!

bearzerky:

tishue:

birb

OHHHHHHHHHH!!!!

(vía iguanamouth)

nerdsandgamersftw:

Know Your Fighting Skills

By Drazhen

(vía tenkaichibudokai)